Theorie examen

Examen
Je moet de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt alvorens je examen mag doen voor het theoriecertificaat B. De kandidaat dient op de dag van het examen de volgende bescheiden mee te nemen: geldig legitimatiebewijs (onbeschadigd) Het theorie-examen voor de personenauto duurt ongeveer 45 minuten, inclusief de toelichting. Je moet ongeveer een half uur voor aanvang van het examen aanwezig zijn. De vragen worden gesteld aan de hand van beelden van verkeerssituaties die worden vertoond op grote tv-monitoren. Tijdens het theorie-examen krijg je 65 vragen voorgeschoteld. Het examen bestaat uit ja/nee vragen, meerkeuze vragen, vragen waar je zelf een getal in moet vullen en vragen over hoe je zou handelen in een bepaalde verkeerssituatie (bij gevaarherkenning). Voor iedere vraag heb je 8 seconden de tijd om te antwoorden. Het theorie-examen bestaat uit drie onderdelen:

25 vragen over gevaarherkenning
30 vragen over verkeersregels
10 vragen over verkeersinzicht

Uitslag
De computer stelt binnen 15 minuten de uitslag vast. Van de 25 gevaar herkenningsvragen vragen dien je er minstens 12 goed te hebben. Van de overige 40 vragen dien je er minstens 35 goed te hebben. Als je bent geslaagd krijg je het theoriecertificaat mee. Dit theoriecertificaat heeft een geldigheid van 1,5 jaar.

<- terug