Praktijk
examen

Machtigen
Met ingang van 6 juli 2009 moeten kandidaten de rijschool machtigen om een praktijkexamen aan te vragen.

Examen

Op de dag van het examen dient de kandidaat een geldig identiteitsbewijs + theoriecertificaat B + zelfreflectieformulier. Het praktijkexamen voor de personenauto duurt 55 minuten. Hiervan is 15 minuten beschikbaar voor een introductie en voor de toelichting op de uitslag achteraf. In het examencentrum maak je eerst kennis met de examinator. Deze legt uit hoe het examen verloopt. Daarna volgt op de parkeerplaats een ogentest, waarbij je het kenteken van een stilstaande auto moet kunnen lezen op een afstand van 25 meter. Vervolgens kan de examinator je vragen een aantal voorbereidings- en controlehandelingen uit te voeren in de auto. Vervolgens vindt de examenrit plaats. De examinator let onder meer op je beheersing van de auto, kijkgedrag, voorrang verlenen en het rekening houden met andere weggebruikers.

Uitslag
Direct na afloop vertelt de examinator in het examencentrum de uitslag. Ben je geslaagd dan kun je naar het gemeentehuis! Ben je gezakt, dan licht de examinator toe welke onderdelen onvoldoende waren. Je ontvangt vervolgens van het CBR een e-mail met het uitslagformulier. Als je bent geslaagd worden je gegevens door de examinator elektronisch verzonden naar het Centraal Rijbewijzen Register (CRB). Vervolgens kun je je melden bij het gemeentehuis (waar je staat ingeschreven), daar raadpleegt de gemeente het CRB.

<- terug